Zasada wyjątków

Właściwie pojęta kontrola wymaga w głównej mierze zwrócenia uwagi na wyjątki. Zasadę tę sformułował po raz pierwszy Taylor 12. Stwierdził, że kierownik powinien się zająć ważnymi odchyleniami, sytuacjami wyjątkowo pomyślnymi lub wyjątkowo niekorzystnymi. Zasadę tę często myli się z zasadą kontroli punktów strategicznych, gdyż są one ze sobą w pewien sposób spokrewnione. Jednak zasada kontroli punktów strategicznych dotyczy wyszukania punktów, które należy obserwować, podczas gdy zasada wyjątków dotyczy obserwowania poważnych odchyleń, oczywiście w tych punktach.

Zasada wyjątków przyczynia się do podniesienia efektywności zarządzania, a jeśli punkty, które kierownik obserwuje, aby wychwycić wyjątki, są również punktami strategicznymi, istnieje możliwość dalszej poprawy wydajności. Liczba punktów strategicznych, w których należy zastosować normy porównawcze, będzie różna w zależności od ważności planu, wielkości odchyleń oraz od tego, w jakim stopniu strategiczne punkty wskazują na wydajność. Tak więc można oczekiwać, że zaobserwuje się więcej punktów strategicznych czy więcej wyjątków w przypadkach planowania i kontroli gotówki, niż w planowaniu i kontroli konserwacji i remontów maszyn.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

Jak zainstalować motyw wordpress