Zasada odzwierciedlania planów

Zasada kontroli bezpośredniej. Kontrola musi zapewniać właściwy poziom kierowników średniego i niższego szczebla. Większość stosowanych obecnie systemów kontroli opiera się na fakcie, że ludzie popełniają błędy. Są to na ogół proste systemy kontroli pośredniej nastawione na wyłapywanie błędów, najczęściej po ich wystąpieniu. Tam, gdzie tylko możliwe, należy stosować kontrolę bezpośrednią nastawioną na unikanie błędów. Najlepszym niewątpliwie sposobem zapewnienia wykonania planów jest zagwarantowanie, aby kierownicy średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwie reprezentowali możliwie najwyższy poziom. Kierownicy tacy popełniają najmniej błędów i wykonują swoje funkcje z największym pożytkiem.

Struktura kontroli. Te zasady dotyczące głównie sposobów i praktyki kontroli są w zgodzie z planami i strukturą organizacyjną i rzucają światło na strukturę samej kontroli.

Zasada odzwierciedlania planów. Kontrolę należy zaplanować tak aby odzwierciedlała charakter i strukturę planów. Zasada ta opiera się na fundamentalnej prawdzie, że plany są wstępnym warunkiem istnienia kontroli, a zadaniem kontroli jest zapewnienie ich wykonania, z czego wynika, że sposoby i techniki kontroli muszą być odbiciem planów. W kontroli kosztów na przykład system kontroli musi się opierać na określonych i specyficznych planowanych kosztach w kontroli kierunków polityki trzeba jasno określić charakter tych kierunków i dziedzinę, której dotyczą. To samo dotyczy wszystkich innych dziedzin działalności przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

hologram legitymacja