Zasada działania

Kontrola jest uzasadniona tylko wtedy, jeśli wykazane przez nią, mające nastąpić lub już występujące odchylenia od planów, są korygowane przez właściwe planowanie, organizowanie, polityką personalną i kierowanie.

W praktyce zdarzają się przypadki, że zapomina się o tej prostej prawdzie. Jeśli kontrola nie jest poparta działaniem, jest tylko stratą czasu kierowników i personelu. Jeśli wykrywa się odchylenia w wykonaniu, które już nastąpiło lub nastąpi, należy podjąć działanie bądź to zmieniając plan, bądź wprowadzając plany dodatkowe, pozwalające przedsiębiorstwu wrócić „na obrany kurs”. Może to wymagać reorganizacji. Może również wymagać przeszkolenia pracownika w wykonywaniu zadań, lub zastąpienia go innym. Błąd może również wynikać wyłącznie z braku kierowania powładnym pracownikiem tak, aby rozumiał plany, lub z braku właściwego motywowania planów. W każdym jednak przypadku działanie jest koniecznością.

Ze względu na to, że działanie musi podjąć kierownik, w którego komórce wystąpiło odchylenie, w myśl tej zasady ważne jest, aby odpowiedzialny kierownik dysponował środkami niezbędnymi do kontroli nie tylko działania podległej mu komórki, lecz również wykonywania innych funkcji kierowniczych. Zapewnia ona jednoosobowe kierownictwo w myśl założenia, że nikt nie może efektywnie zarządzać jeśli jednocześnie nie ma uprawnień do wykonywania funkcji planowania, organizowania, polityki kadrowej, kierowania i kontrolowania

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

kolekcjonerskie hologramy