Wynagradzanie – kontynuacja

Płace robotników i pracowników umysłowych w przedsiębiorstwie stwarzają wówczas wiele problemów. Zarówno kierownicy jak i robotnicy niechętnie widzą sytuacje, gdy inni ludzie w innej komórce tego samego przedsiębiorstwa otrzymują wyższe place za podobną pracę. Niektórzy dyrektorzy oszukują samych siebie myśląc, że unikną problemów związanych z wynagradzaniem ludzi na stanowiskach kierowniczych, jeśli płace będą tajemnicą służbową i jeśli zastosuje się inne jeszcze sposoby, aby zainteresowani nie mieli informacji dotyczących różnic w płacach. W praktyce jednak rzadko się zdarza, aby wysokość płac dala się utrzymać w tajemnicy i na ogół kierownicy w przedsiębiorstwie znają zarobki swoich kolegów wykonujących podobne prace. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest wprowadzenie zasady wartościowania pracy, która pozwoli ocenić pracę na poszczególnych stanowiskach w sposób uczciwy i jawny z uwzględnieniem jej ważności, kwalifikacji potrzebnych do wykonywania powierzonych zadań oraz rodzaju obowiązków i warunków pracy. Nie istnieje, co prawda, żadna polityka czy praktyka, której by nie krytykowano, szczególnie tam, gdzie wchodzą w grę sprawy zróżnicowania płac. Niemniej jednak uczciwa i jawna polityka oparta na obiektywnej ocenie poszczególnych stanowisk pomoże w dużym stopniu rozwiązać ten problem.

Leave a Reply