Posts Tagged ‘podatki’

Od czego zależy ściągalność podatków ? – podatki

Obecność podatków możemy skasyfikować bardzo wysoko w rankingu najbardziej pewnych rzeczy na świecie. Urzędy Skarbowe które jak wiadomo są w Polsce w pełni odpowiedzialne za jak najbardziej skuteczne pobieranie podatków od firmy oraz osób fizycznych próbują non stop wymuszać na rządzie oraz parlamencie co raz to głębszą ingerencje w prywatność swoich obywateli tak aby móc jak najlepiej ocenić faktyczne należne opodatkowanie dla skarbu państwa. Zresztą od tego otrzymują oni premie. Jeśli cofniemy się myślami dwadzieścia pięć lat wcześniej i zobaczymy jaka wolność gospodarcza miała miejsce wtedy a jaka ma miejsce teraz to bardzo łatwo dojdziemy do wniosku , że jeszcze kilka lat po upadku komuny w Polsce pod tym względem było zdecydowanie lepiej niż ma to miejsce teraz. Jeśli w roku tysiąc dziewięćset dziewiędziesiątym drugim , a więc równo ćwierć wieku temu ktoś zaproponował by radykalnie wprowadzenie takich metod inwigilacji i kontroli obywatela jak ma to miejsce teraz w Polsce , bez najmniejszych wątpliwości wywołało by to co najmniej falę strajków w całym kraju. W krajach rozwiniętych i aspirujących do tego grona – w tym również bez dwóch zdań Polska (w końcu pod względem wielkości Produktu Krajowego Brutto zajmujemy miejsce około dwudziestego biorąc pod uwagę wszystkie kraje na świecie) jednak zdecydowanie dominuje co raz to większa inwigilacja podatkowa , a wszelkie próby walczenia z tym procederem i informowanie obywateli przez różnych polityków i publicystów (w Polsce na przykład może to być Janusz Korwin-Mikke) jest bardzo często obśmiewana przez media rządowe oraz większość elit politycznych. Partie typowo wolnościowe również nie cieszą się w Polsce , ani w Europie zbyt wielkim poparciem obywateli , a ich poparcie oscyluje przeważnie w granicach trzech , czterech procent co dla niekórych i tak jest wynikiem przyzwoitym. Puki w Polsce rząd dla obywateli , oraz osób przedsiębiorczych nie będzie próbował być partnerem i kwestie podatkowe nie ulegną dalszemu uproszczeniu , nie ma szan na to aby tak zwana stara Europa stała się powtórnie nowym tygrysem gospodarczym świata. Tygrysem gospodarczym z którego jeszcze kilka dekad temu nawet biedne Chiny stawiały sobie jako przykład zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

podatki