Posts Tagged ‘fundusze’

Jak otworzyć fundusz inwestycyjny i jak na nim zarabiać ? – fundusze

Pierwszym warunkiem jaki powinniśmy spełnić powinniśmy spełnić chcąc otworzyć fundusz inwestycyjny jest otrzymanie zgody od KNF – czyli od Komisji Nadzoru Finansowego na otworzenie tego typu działalności. Co prawda od pięciu lat zgoda Komisji Nadzoru Finansowego , nie jest konieczne , jednak na pewno mając taką zgodę możemy publikować taką informację na stronie internetowej swojego funduszu , co na pewno radykalnie zwiększy zaufanie do naszego funduszu. Zgodę Komisji Nadzoru Finansowego warto więc posiadać chociażby ze względów marketingowych – co będzie nie wątpliwie bardzo korzystnym posunięciem w oczach naszych klientów. Oprócz kanałów sprzedaży oraz marketingu – który musimy zorganizować we własnym zakresie , na pewno bardzo ważnym elementem będzie nasz plan na zarabianie pieniędzy dla funduszu inwestycyjnego. Na pewno powinniśmy zadbać o szeroką ofertę dla naszych klientów , gdyż funduszy inwestycyjnych na rynku na pewno nie brakuje , a od dłuższego czasu osoby posiadające większą gotówkę starają sie inwestować w zagraniczne fundusze inwestycyjne , które mają bardzo rozbudowane oferty , które nie ograniczają się tylko i wyłącznie do produktów finansowych jak większość funduszy inwestycyjnych działających na terenie Polski. Na świecie działają bardzo różne fundusze inwestycyjne które inwestują w przeróżne gałęzie gospodarki , nie tylko w finanse. Są fundusze inwestujące w akcje , w obligacje , w dzieła sztuki , w kluby piłkarskie , w poszukiwanie ropy naftowej na morzu , w złotonośne działki oraz w bardzo ryzykowne projekty naukowe które w dłuższym terminie mogą przynieść swoim klientom , ogromne kwoty pieniędzy – tak więc na pewno warto sprawić , aby nasza oferta była maksymalnie różnorodna , dzięki czemu wypełniając określoną lukę na rynku czyli niszę mamy większe szanse na sukces niż fundusze które dopiero co startują , a inwestują jak większość funduszy inwestycyjnych w akcje , oraz obligacje skarbu państwa. Mają one o tyle utrudniony start , gdyż już na samym starcie muszą konkurować z funduszami które należą do banków (bardzo wysoki poziom wiarygodności) , lub są przez banki promowane. Na czym więc zarabiają fundusze inwestycyjne ? Fundusze zarabiają na prowizjach od kupna jednostki inwestycyjnej przez klienta funduszu , oraz na prowizji od jego sprzedaży.

fundusze