Stosunki ze związkami zawodowymi

Przed laty w przemyśle amerykańskim kierownicy przedsiębiorstw musieli decydować, czy warunki pracy mają być omawiane z poszczególnymi pracownikami, czy też z kolektywem. Od czasu wzrostu znaczenia związków zawodowych, a szczególnie po wydaniu ustawy o ochronie związków — National Labour Relation Act z roku 1935, problem ten straci! na ważności. Istnieje jednak nadal wiele problemów w polityce stosunków ze związkami. Jedna z podstawowych kwestii, to stosunek przedsiębiorstwa do działającego wśród jej pracowników związku lub związków. W większości przypadków kierownicy doszli do wniosku, że zgodna współpraca oszczędza zarówno kłopotów, jak i wydatków. W niektórych przypadkach kierownictwo prawie całkowicie przekazało związkom zawodowym swoją rolę przewodzenia ludziom i polega na nich jako na podstawowym kanale kontaktowania się robotników z kierownictwem. W większości jednak przypadków przedsiębiorstwa zatrudniające robotników zorganizowanych w związkach stosują w praktyce politykę, w myśl której zachowują swe prawa do bezpośredniego kontaktu z robotnikami.

Inną dziedziną wymagającą określenia polityki są sposoby załatwiania zatargów. Niektóre przedsiębiorstwa przyjęły politykę załatwiania prawie wszystkich zatargów przez ustalone kanały za pośrednictwem bezstronnego arbitra wybranego za zgodą obu stron — przedsięibiorstwa i związku. W tych przypadkach personel kierowniczy, przez którego ręce przechodzą zatargi, ogranicza się właściwie do wysłuchania skarg i zebrania danych. Inne przedsiębiorstwa jednak stosują dość skuteczną politykę zachęcania kierowników na najniższym szczeblu do załatwiania spraw spornych we własnym zakresie, tak że całą machinę do załatwiania kwestii spornych uruchamia się tylko w wyjątkowych przypadkach. Polityka przedsiębiorstwa dotycząca załatwiania sporów zależeć będzie oczywiście w dużym stopniu od polityki związku zawodowego. Niektóre związki mają tendencję do maksymalnego zaostrzania spraw spornych, podczas gdy inne przyjmują politykę opartą o załatwianie ich na możliwie niskim szczeblu organizacji.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

http://lisosion.co.pl/