Rytmiczność produkcji

Podjęcie trudnych decyzji co do kierunków polityki niezbędne jest również dla dostosowania czasu produkcji do potrzeb rynku przy jednoczesnym zapewnieniu rytmiczności działania. Popyt na wiele produktów ma charakter sezonowy, wahania w popycie dotyczą prawie każdego produktu. Tak jak ustalenie najbardziej ekonomicznej wielkości serii, zaplanowanie produkcji w czasie stwarza kierownikowi poważne problemy. Niektóre przedsiębiorstwa rozwiązują tę sprawę po prostu produkując na zamówienie, przyjmując i zwalniając robotników w miarę potrzeby, lub zatrudniając siłę roboczą i wykorzystując urządzenia dla produkcji wyrobów mniej rentownych. Inne przedsiębiorstwa podejmują ryzyko wynikające ze zmian w popycie i cenach produkując „na magazyn”. Jeszcze inne starają się uzyskać dodatkowe zamówienia lub w okresie obniżenia popytu podejmują produkcję innych wyrobów. Przedsiębiorstwa działające na rynku artykułów pierwszej potrzeby takie jak np. duże domy handlowe pracujące na zasadzie zamówień pocztowych i wielobranżowe domy towarowe, często są w stanie sprzedawać po niskich cenach zakupując towary po sezonie.

Jednak w przedsiębiorstwach o charakterze usługowym, na przykład w przedsiębiorstwach transportowych, cykliczność zapotrzebowania ma poważny wpływ na koszty. Niezapełnionego samochodu ciężarowego lub pustego miejsca w autobusie pasażerskim nie da się przechować w magazynie, a więc rytmiczności działania czy obniżki kosztów nie można tu uzyskać magazynując produkty. W tego rodzaju przedsiębiorstwach jest zazwyczaj tak, że czasami działa się przy częściowym niewykorzystaniu zarówno wyposażenia, jak i pracy ludzkiej, podczas gdy w innych okresach nie jest się w stanie wykonać wszystkich zamówień i trzeba je odrzucać. Te dwa skutki występowania takich wahań można nieco złagodzić przez decyzje co do kierunków polityki w innych dziedzinach można na przykład obniżyć opłaty za transport lotniczy w pierwszych

€08 trzech dniach tygodnia lub w okresach mniejszego ruchu, czy — z drugiej strony — zachęcać kluczowy personel do wykorzystania urlopów poza sezonem.

Leave a Reply