PRZEDSIĘBIORSTWO A PERSONEL I PRZEDSIĘBIORSTWO A KONSUMENT

W swoich stosunkach z ludźmi przedsiębiorstwo musi się opierać na starannie opracowanych planach. Wewnątrz przedsiębiorstwa jego kierownictwo musi sobie zapewnić współpracę lojalnych, myślących, kompetentnych, wydajnych i gorliwie pracujących kierowników i pracowników !niższego szczebla. Poza tym z uwagi na fakt, że przedsiębiorstwo istnieje i prosperuje w społeczeństwie i ponieważ efektywność jego działania w dużej mierze zależy od opinii, jaką się cieszy w tym społeczeństwie, kierownictwo przedsiębiorstwa musi dobrze planować swe posunięcia w dziedzinie stosunków ze społecznością.

Dobór i szkolenie personelu. Dobór i szkolenie to !podstawy, na których opierają się kierunki polityki wobec personelu. Jak już wspomniano w rodziałach 16 i 17, są to ważne aspekty jednej z funkcji zarządzania — polityki kadrowej i w tej dziedzinie podejmować trzeba wiele ważnych decyzji. Przy przyjmowaniu pracowników najniższych szczebli należy zadecydować, jak wiele testów, wywiadów i innych sposobów oceny trzeba zastosować wobec potencjalnego pracownika. Czy dobór powinien być raczej uproszczony i skrócony przy zastosowaniu polityki bezkompromisowego usuwania z pracy po krótkim okresie próbnym tych, którzy się do niej nie nadają? Jakim doświadczeniem i wykształceniem powinien się wykazać przyjmowany pracownik i czy przedsiębiorstwo ma plany szkolenia wewnątrzzakładowego? Przy doborze pracowników na wyższe stanowiska należy zadecydować, czy dopuści się ludzi z zewnątrz do współzawodniczenia o te pozycje z potencjalnymi kandydatami już zatrudnionymi w przedsiębiorstwie. Jakie powinny być minimalne wymagania co do wykształcenia? Jaką politykę powinno się przyjąć zatrudniając krewnych pracowników? Czy w doborze i awansach pracowników należy brać pod uwagę czynniki takie jak: religia, pochodzenie narodowościowe, stan cywilny itp.? Czy przedsiębiorstwo powinno prowadzić szeroko zakrojoną działalność szkoleniową, a jeśli tak, to czy metodą szkolną, przez konferencje, działalność w komisjach, przyuczanie do pracy, czy na zasadzie rotacji pracowników? Przy opracowaniu programu doboru i szkolenia trzeba uwzględnić te i wiele jeszcze innych problemów.

Leave a Reply