PROGNOZA WPŁYWÓW I WYDATKÓW CZ. III

Chociaż prognoza opracowana dla tego hipotetycznego przypadku jest użyteczna dla celów zademonstrowania modelu przewidywań finansowych, należy również pamiętać, że przewidywania w przedsiębiorstwie obejmują zazwyczaj okresy miesięczne a nie — jak w tym przypadku — roczne. Zdarza się również, że przedsiębiorstwa przemysłowe przewidują swe wpływy i wydatki na tydzień, !a nawet dzień. Przewidywania na okresy krótsze niż rok nie tylko lepiej pokazują trendy wpływów i wydatków, lecz również określają wynikające z działalności wpływy kasowe. Ponadto w wyniku stosowania prognoz finansowych jako budżetów dla celów zarządzania, krótsze okresy stanowią bardziej użyteczną podstawę dla pracy kierownika, który na pewno nie chciałby czekać aż rok, zanim miałby możność porównania obecnych rezultatów z przewidywanymi.

Należy również «wrócić uwagę na fakt, że pokazana tutaj prognoza nie obejmuje wpływów i wydatków całego przedsiębiorstwa, lecz ogranicza się do wyrobu będącego przedmiotem próby. W praktyce proces planowania wymagałby prawdopodobnie, aby podobne prognozy zostały dokonane dla najbardziej obiecujących możliwych kierunków działania.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

hologram kolekcjonerski