PROCES KONTROLI

Kontrola, jako jedna z funkcji zarządzania polega na sprawdzaniu i korygowaniu działalności podwładnych w celu zapewnienia, że zrealizowane zostaną zadania przedsiębiorstwa, a plany opracowane zostaną tak, aby zadania te zostały osiągnięte. Stosując się do tak pojętej funkcji kontroli każdy kierownik, od naczelnego dyrektora do mistrza upewnia się, że wykonuje się to, co zamierzono wykonać. Jak to dziesiątki lat temu jasno ujął Fayol1: „w przedsiębiorstwie kontrola polega na sprawdzaniu, czy wszystko, co się w nim dzieje jest w zgodzie z przyjętym planem, wydanymi instrukcjami i ustalonymi zasadami. Celem jej jest wskazanie słabych punktów i błędów po to, aby w przyszłości można je było naprawić lub wręcz ich uniknąć. Dotyczy ona wszystkiego — rzeczy, ludzi i działania”. Lub też, jak pisał Goetz 2 „planowanie w zarządzaniu stosuje się w celu opracowania powiązanych ze sobą jednolitych i sprecyzowanych programów”, podczas gdy „kontrola w zarządzaniu jest poszukiwaniem możliwości zmuszenia zdarzeń do zgodności z planem”.

Ze względu na to, że kontrola zakłada istnienie celów i planów, bez ich znajomości żaden kierownik nie może spełniać funkcji kontrolnych. Nie może on sprawdzać, czy jego podwładny działa w pożądanym kierunku, jeśli nie posiada planu, choćby nawet najbardziej ogólnego i obejmującego choćby najkrótszy okres czasu. Oczywiście, im jaśniejsze, pełniejsze i bardziej skoordynowane są plany, im dalej wybiegają w przyszłość, tym pełniejsza może być kontrola.

Leave a Reply