PROCES KONTROLI CZ. II

Kierownik może bliżej zapoznać się z planami przeszłymi, aby przekonać się, gdzie popełniono błędy, jak to się stało i dlaczego i — działając na zasadzie, że historia się powtarza — może podjąć odpowiednie kroki, aby uniknąć błędów. Jednak właściwa kontrola- koryguje odchylenia od planów zanim one wystąpią. Drugą możliwością jest korygowanie odchyleń w miarę ich występowania. Podobnie jak nawigator stale odczytuje zapisy na przyrządach, aby upewnić się, czy jego położenie odbiega od planowanego kursu, tak kierownik powinien porównywać wykonanie z założeniami, aby wiedzieć, czy jego przedsiębiorstwo lub wydział posuwają się w obranym kierunku, a jeśli tak nie jest, korygować posunięcia w miarę potrzeb. Istotą kontroli jest chyba powodowanie, aby zdarzało się to, co zamierzano.

W związku z uprawnieniami kierowników wyższych szczebli i wynikającą stąd ich odpowiedzialnością, zdarza się czasami, że kontrolę na najwyższym szczeblu kierowniczym podkreśla się tak, że stwarza to wrażenie, iż na niższych szczeblach wymaga się mniejszego zakresu kontroli. Chociaż formy kontroli są różne w zależności od kierownika, jest to funkcja podstawowa na każdym szczeblu zarządzania.

Leave a Reply