Poprawiony program Martindell

Program poprawiony. Wiele spośród krytycznych pytań i uwag na temat wyjściowego programu Martindella w naukowej ocenie zarządzania uwzględniono w poprawionym programie 7, który mimo wszystko jest nadal nastawiony głównie ocenę inwestowania kapitału. Z sumy 10 000 punktów wydzielono tylko 2200 punktów na ocenę kierownictwa, 500 — na strukturę organizacyjną, 800 — na analizę kierownictwa, a więc razem 3500 punktów w porównaniu z 4100 punktami na ocenę funkcji gospodarczych i rentowności, stosunku do akcjonariuszy, prac badawczych i rozwojowych i polityki fiskalnej. Pozostałe 2400 punktów dotyczy oceny aktywności działu zbytu i wydajności produkcji.

W poprawionym programie Martindell jest o wiele mniej dogmatyczny w określaniu podstawowych kierunków dla doskonałego zarządzania, Słusznie na przykład za kluczową normę efektywności organizacyjnej struktury przedsiębiorstwa przyjmuje on fakt, czy i w jakim stopniu wynika ona z potrzeb przedsiębiorstwa i uznaje, że dla jednego przedsiębiorstwa wskazana będzie dobrze powiązana organizacja funkcjonalna a dla innego — organizacja na zasadzie podziału branżowego. Podobnie w określaniu norm dla polityki fiskalnej korporacji Martindell uznaje słuszność angażowania różnych źródeł kapitałowych, jeśli zapewnią one przedsiębiorstwu prawidłowy i pomyślny rozwój. Z drugiej jednak strony nie odstąpił od swego pierwotnego poglądu, że co najmniej połowa dyrekcji powinna się rekrutować z zewnątrz przedsiębiorstwa, a nie spośród jego stałych pracowników.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

http://schuylerlake.com/skrzynie-magazynowe-z-plastiku/