PODSUMOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD KONTROLI

Podstawowe zasady kontroli10 można podzielić na trzy kategorie odzwierciedlające ich cel i charakter, strukturę i przebieg. Ze względu na jednolitość zarządzania i jednoosobowe kierownictwo, w praktyce istnieje tendencja do zespolenia się tych funkcji i wskutek tego niektóre z tych zasad podobne są do zasad w innych funkcjach zarządzania. Cel i charakter kontroli. Cel i charakter kontroli mają odbicie w następujących zasadach:

Zasada zapewniania celu. Kontrola musi wnosić swój udział do osiągania celów grupy przez wykrywanie odchyleń od planów na tyle wcześnie, aby można było podjąć kroki zmierzające do naprawy sytuacji.

Tak jak i w przypadku innych funkcji zarządzania, zadaniem kontroli jest udział w osiąganiu celów. Jest to możliwe przez wykrywanie odchyleń od planów, które do tych celów prowadzą.

Zasada efektywności kontroli. Kontrola musi być na tyle sprawna, aby wykrywać odchylenia od planu ograniczając jednocześnie do minimum niepożądane konsekwencje.

Zasada efektywności jest szczególnie ważna w przypadku kontroli, gdyż techniki w niej stosowane są często kosztowne, skomplikowane i trudne. Kierownika może tak zaabsorbować kontrola, że wyda

Podrozdział ten opiera się na analizie dokonanej przez Harolda Koontza w Management Control: A Suggested Formulation ot Principles, „California Management Review”, z. 1, nr 2 (zima 1959), s. 44-55. na nią więcej, niż warte jest wykrycie powstałego odchylenia. Kontrola może również spowodować nadmierne — w porównaniu z jej efektami — koszty, jeśli kierownik stosuje je w ten sposób, że zaprzecza uprawnieniom delegowanym podwładnemu lub też gdy jego metody postępowania ujemnie wpływają na ludzi, którzy muszą wykonywać plan. Szczegółowe budżety kontrolne krępujące personel, skomplikowane systemy kontroli technicznej, które ujemnie wpływają na wynalazczość, kontrole zakupów, które opóźniają dostawy oraz systemy kontroli, które kosztują więcej niż wynosi wartość zakupowanych materiałów — oto przykłady nieefektywnej kontroli.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

http://gabrilla.eu/przemysl-i-budownictwo/palety-higieniczne-oferuja-producenci/