Kontrola wiąże się z powodzeniem w wykonywaniu planów

Przykłady tego, nad czym należy się zastanowić przy ocenie zdolności kierownika ludźmi dają następujące pytania: Czy kierownik przewodząc podwładnym i kontrolując ich wyjaśnia im plany i cele? Czy stara się raczej uczyć niż rozkazywać? Czy podwładni ufają mu do tego stopnia, że uważają iż w ich własnym interesie leży, aby słuchać jego rad i wskazówek? Czy łatwo znajduje wspólny język ze swoimi podwładnymi? Czy sprawdza, czy podwładni rzeczywiście rozumieją jego instrukcje i polecenia? Czy rozumie, że zainteresowania nie związane z ich pracą są również ważne dla jego podwładnych? Czy różnicuje metody kierowania w zależności od sytuacji i od ludzi, z którymi ma do czynienia?

Kontrola. Ze względu na to, że kontrola wiąże się z powodzeniem w wykonywaniu planów, zwierzchnik, oceniając zdolności w dziedzinie kontroli podlegającego mu kierownika, powinien sprawdzić normy stosowane jako sprawdzian wyników planowanej działalności. Dobrze opracowane normy, dobrze wybrane punkty kontroli, unikanie stosowania norm zdezaktualizowanych lub pokrywających się wzajemnie będą świadczyć o tym, że dany kierownik potrafi odpowiednio ocenić sytuację.

Zwierzchnik powinien również zbadać, ile uwagi poświęca podlegający mu kierownik przeglądaniu i rewizji norm opartych o wydajność, a wyrażonych w kosztach, wielkości produkcji, roboczogodzinach czy wskaźnikach rentowności. Inżynierowie, księgowi i statystycy pomijają często fakt, że normy są względne i traktują je jak kanony. Dobry kierownik musi wykazać, że rozumie podstawy tworzenia norm i zawsze musi być nastawiony na wykrywanie wypadków, w których zastosowane normy można by zakwestionować.

Leave a Reply