CZYNNOŚĆ PLANOWANIA

Zarówno w podejmowaniu decyzji, jak i w wykonywaniu obranego planu, aspekty finansowe planowania grają poważną rolę w przedsiębiorstwie przemysłowym. Ze względu na to, że na ogół celem przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysków i wydajnę wykorzystanie zainwe- stosowanych kapitałów, konieczne jest przełożenie każdego planu, jeśli to jest możliwe, na język finansowy, aby można było przewidzieć oddziaływanie planu na zyski i wykorzystanie kapitału. Wiąże się z tym dokonywanie prognoz wydatków, wpływów i zysków, jak też i prognoz potrzeb kapitałowych i gotówkowych. Jak się o tym za chwilę przekonamy, szczególnie ważna jest prognoza gotówkowa, gdyż posiadanie płynnej gotówki określa w praktyce zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań.

W prognozy finansowe przetwarza się na ogół tylko podstawowe plany oraz przewidywane operacje wynikające ze wszystkich planów przedsiębiorstwa. Planów dotyczących organizacji lub kierunków działania w celu poprawy morale pracowników lub poprawy opinii przedsiębiorstwa na rynku nie da się łatwo wyrazić językiem finansowym. Także planów o małej ważności nie wyraża się, chociaż byłoby to możliwe, w kategoriach finansowych, gdyż nieuzasadniona byłaby strata pieniędzy i czasu na ich przetworzenie.

Ponadto poza opracowaniem różnych prognoz finansowych czynność planowania wymaga opracowania planów pochodnych, koordynacji ich z planami pokrewnymi, przekazania informacji osobom odpowiedzialnym za wykonanie planów oraz analizy ich wykonania. Gdy czynność planowania znajduje się w tym stadium, że kierownik sprawdza sposób wykonania planu, planowanie zamienia się w kontrolę.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

hologram na legitymacje