Brak elastyczności kapitału

Przy omawianiu planowania wspomniano o braku elastyczności wynikającym z zainwestowania kapitałów. Nowo zbudowana fabryka lub nowo zakupiona i zainstalowana maszyna pochłaniają jakąś część funduszy, o których mówi się, że są „utopione” w inwestycjach. Zdarza się, że przedsiębiorstwo, które chce zmienić swoje plany dotyczące wykorzystywania takich inwestycji, może zechcieć sprzedać fabrykę czy maszynę po korzystnej cenie i w ten sposób upłynnić tę inwestycję. W większości jednak przypadków inwestycje stanowią środki trwałe, możliwości manewrowania w przyszłości stają się ograniczone, a sam fakt zainwestowania staje się przesłanką planistyczną na przyszłość.

Brak elastyczności kapitału występuje również wtedy, gdy kupuje się nie tylko to, co nazywa się środkami trwałymi. Jeśli przedsiębiorstwo inwestuje pieniądze w szkolenie lub przez reklamę, atrakcyjne opakowania itp., próbuje wpływać na stosunek klienta do swych wyrobów, wydane na te cele fundusze też są w jakimś sensie „utopione”. Sam fakt, że kosztów tych nie da się odzyskać, może spowodować duże utrudnienie we wprowadzeniu zmian, dopóki przedsiębiorstwo nie upłynni inwestycji, czy nie zmieni planowanego kierunku działania lub też gdy jest wystarczająco bogate, aby móc te kwoty spisać na straty. Pomijanie w planowaniu tego rodzaju kosztów jest w zasadzie prawidłowe, pieniądze już są wydane i nic na to nie można poradzić. Niemniej jednak faktem jest, że istnienie takich kosztów wpływa na planowanie. Jeśli kierownictwo przedsiębiorstwa może odzyskać jakąś część tych kosztów naginając do nich swe plany, wyjdzie to na korzyść przedsiębiorstwu, chyba że obrane kierunki działania będą mniej korzystne niż te, które by podjęto, gdyby nie uwzględniono tych kosztów. Bez względu jednak na to, czy słuszne jest i ekonomiczne pomijanie w planowaniu kosztów „utopionych”, w określonych warunkach występowanie tych kosztów prawie zawsze wpływa na planowanie.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 641 657 9412

http://kredytpodprzetarg.pl/porady-finansowe/potrzebne-pieniadze-od-zaraz/ naklejki hologramowe